Menú
CA

Presentació i objectius

Presentació i objectius

El Consell de Mallorca, en col·laboració amb l’Associació per a la Conservació i Estudi dels Molins (ACEM), organitza el XI Congrés Internacional de Molinologia, entre el 18 i el 20 d’octubre de 2018, amb el lema «Memòria, arquitectura, enginyeria i futur».

D’ençà de la dècada de 1990, el Consell de Mallorca, a través de la Unitat del Patrimoni Historicoindustrial, és líder en l’estudi, la protecció, la conservació, la restauració i valoració del patrimoni molinològic i de l’enginyeria tradicional de la nostra illa.

Els congressos internacionals de Molinologia, que l’ACEM promou d’ençà de fa dues dècades, són el referent estatal en l’estudi dels molins i dels ginys tradicionals. Les actes d’aquests congressos posen de manifest els importants valors històrics, arquitectònics, tècnics, estètics, paisatgístics, socials i simbòlics d’aquests béns.

El XI Congrés neix amb la voluntat d’unir sinergies a nivell internacional, per valorar aquest patrimoni des d’una perspectiva multidisciplinària.

Objectius

Els objectius del congrés són:

  1.  Analitzar l’estat de la qüestió de les recerques darreres, des de disciplines (historiografia, antropologia, arqueologia, arquitectura, enginyeria, etc.) i enfocaments metodològics diferents.
  2.  Presentar projectes i casos de bones pràctiques en l’àmbit de la conservació, la restauració i la rehabilitació dels elements arquitectònics i de la maquinària.
  3.  Plantejar criteris de protecció i estratègies d’intervenció.
  4.  Debatre les perspectives de futur d’aquest patrimoni en el marc del turisme rural i cultural.
  5.  Afavorir els intercanvis i les xarxes de col·laboració a nivell internacional.
     

Aquest encontre es dirigeix a professionals i investigadors de l’arquitectura, l’enginyeria, la història i la història de l’art, l’arqueologia, la restauració, l’etnografia, l’antropologia, la geografia i el turisme; però també a persones interessades en aquesta temàtica i a entitats lligades al patrimoni molinològic i a l’enginyeria tradicional.

La participació pot consistir en l’assistència a les sessions de treball i en les visites tècniques, així com també en la presentació de comunicacions per exposar o pòsters.

 

Comitès i secretaria tècnica

Comitè Científic

Sra. Kika Coll Borràs, directora Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca
Sra. Aina R. Serrano Espases, coordinadora de la Unitat del Patrimoni Historicoindustrial del Consell de Mallorca
Sr. Mario Sanz Elorza, vocal de l’ACEM (Asociación para la Conservación y el Estudio de los Molinos)
Sra. Esther Carmona Ayuso, representant de la Fundación Juanelo Turriano
Dr. Sebastià Serra Busquets, director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de las Arts de la Universitat de les Illes Balears
Sra. Marta Vall-Llosera Ferrán, degana del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears
Sr. Alfredo Arias Berenguer, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials Superiors de Balears
Sra. Maria Antònia Cladera Salvà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears
Sr. José M. Torrens Calleja, president del Col·legi de Geògrafs de Balears
Sra. Joana Mudoy Siquier, vocal (encarregada de les relacions amb entitats) de l’Associació d’Amics dels Molins de Mallorca
Sr. Xavier Terrassa García, representant d’ARCA (Associació per a la Revitalització dels Centres Antics)
Sr. Miquel Àngel Capellà Galmés, vocal de la Societat Arqueològica Lul·liana
Sr. Nicolau S. Cañellas Serrano, especialista en enginyeria tradicional
Dr. Andreu Ramis Puig-gros, especialista en patrimoni immaterial

Secretaria tècnica

Unitat del patrimoni historicoindustrial. Servei de Patrimoni
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.
Centre Cultural de La Misericòrdia. Consell de Mallorca
Plaça de l'Hospital, núm. 4. 07012 Palma
Contacte: molinologia@conselldemallorca.net
Tel. 0034 971 219 815

Seu del congrès

Gran Hotel - CaixaForum Palma
Plaça de Weyler, 3. 07001

 

Seu del congrés

Documents relacionats

Organitzadors

Col·laboradors

Congrés Internacional de Molinologia